Khadro Tseten with his child: Courtesy Tibet Times